உரை: மௌலவி அப்துஸ்ஸமது மதனி இடம்: கத்தர் இந்திய தவ்ஹீத் மையம்