- சுவனப்பிரியன்: தமிழகத்தின் தவ்ஹீத் கிராமம் - ஓர் ஆய்வு